Noliktavas

SIA " Latliga ", Muitas Brokera personā uzņemas atbildību , kas saistīta ar Klienta apkalpošanu kravu TRANZĪTA un EKSPORTA procesā un veic šādas darbības:

  • NOVĒRTĒ Klienta iespējamo muitas parādu Muitas pārvaldei, sniedz muitas garantiju par parāda summu.
  • INFORMĒŠANA - pieņemto lēmumu paziņošana Klientam, papildus informācijas par Klienta nodomiem un viņa partneriem pieprasīšana (nepieciešamības gadījumā).
  • DARBS AR KRAVU – tiek veikta kravas piegāde nosūtīšanas vietā atbilstoši spēkā esošai likumdošanai. Kravas apmuitošana.
  • APSTIPRINĀJUMS - Mitas Brokeris saņem apstiprinājumu par muitas procedūras pabeigšanu ( analoģiska informācija nonāk Muitas pārvaldē).

SIA "Latliga" Kompānijas Muitas Brokeris nodrošina saviem Klientiem lietišķu komfortu:

  • NOFORME Klienta kravu transporta dokumentus.
  • KONSULTĒ Klientus visos jautājumos , kas saistīti ar kravu pārvadāšanu.